บุษรินทร์ญา รับดูแลผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้) ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ป่วยระยะพักฟื้น เช่น อัมพฤกษ์/อัมพาต เป็นต้น

ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้ 3 รูปแบบ

• รายเดือน
• รายวัน (ค้างคืน)
• รายวัน (ไป-กลับ) 8.00-20.00 น.

บุคลากรคุณภาพมากประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย
ทำงานเป็นทีมดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

การดูแลขั้นพื้นฐานบ้านเดี่ยว2ชั้น สถานที่สะอาด สะดวก สบาย ไม่แออัด บรรยากาศร่มรื่น มีพื้นที่จอดรถ ห้องพักมีให้เลือกหลายขนาด พร้อมเครื่องปรับอากาศทุกห้อง

• ห้องพักรวม ขนาด 5 เตียง จำนวน 1 ห้อง
• ห้องพักรวม ขนาด 4 เตียง จำนวน 2 ห้อง
• ห้องพักรวม ขนาด 3 เตียง จำนวน 2 ห้อง
• ห้องพักเดี่ยว/คู่ จำนวน 1 ห้อง

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

บุษรินทร์ญา เนอร์สซิ่งโฮม (ซอยลาซาล 11)